RODO

W związku z wejściem w życie nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zmieniliśmy Regulamin(link) oraz Politykę Prywatności(link)

Podczas rejestracji konta lub złożenia zamówienia bez rejestracji, przetwarzamy poniższe dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu,
 • adres,

Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami, jak będą przetwarzane Twoje dane w ramach naszych usług. 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich Danych osobowych jest qlrs.pl Gorzowska 9 66-440 Skwierzyna.

 1. Informacje kontaktowe

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące danych osobowych, skontaktuj się z nami poprzez:

adres e-mail: sklep@qlrs.pl

telefonicznie pod nr: 668 350 668.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych
 • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.
 • W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z usługi newsletter, jego dane są wykorzystywane w celu realizacji usługi newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym na podane adresy e-mail lub numery telefonów). Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email przez kliknięcie odpowiedniego odnośnika dostępnego w newsletterze przesyłanym na adres e-mail lub wysłanie wiadomości Martmax Gorzowska 9 66-440 Skwierzyna.
 • Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Martmax może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach marketingowych. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

 1. Przekazywanie danych osobowych

Martmax  może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom m.in.: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, płatności on-line, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z MX, umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez MX z o.o.

 1. Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowywane będą do 10 lat od zakończenia ostatniej umowy. W tym czasie będą u nas bezpieczne.

 1. Prawa osób, której dane dotyczą
 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, MX wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia Danych osobowych; mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez MX oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • sprzeciwu; mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na MX może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl